JAK PRZYSTĄPIĆ DO IKZE POCZTYLION PLUS

Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę przystąpienia do IKZE:

przez telefon

  • Zatelefonuj na numer infolinii 801 101 801 (opłata za całą rozmowę: 0,35 zł) i zamów Umowę o Prowadzenie IKZE Pocztylion Plus, do samodzielnego wypełnienia.

Lub, jeśli chciałbyś skrócić formalności do minimum:

  • Pozostaw swoje dane konsultantowi. Nasz przedstawiciel wypełni Umowę i prześle ją na wskazany przez Ciebie adres z prośbą o podpisanie dwóch egzemplarzy Umowy oraz odesłanie jednego w załączonej kopercie zwrotnej, na koszt Towarzystwa.

poprzez pocztę

    • Krok 1.

Wydrukuj Umowę o Prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Dostępna również w zakładce: Produkty > IKZE Pocztylion Plus > Dokumenty do pobrania.

    • Krok 2.

Wypełnij i podpisz Umowę w dwóch egzemplarzach oraz wyślij na adres siedziby Spółki: Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa W celu zweryfikowania danych i podpisania Umowy przez osobę reprezentującą fundusz - dołącz swój numer telefonu. Zobacz instrukcję zawarcia Umowy o Prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

    • Krok 3.

Po podpisaniu Umowy przez osobę reprezentującą fundusz, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.

    • Krok 4.

Otrzymasz od nas Potwierdzenie Zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus i od tego momentu możesz rozpocząć oszczędzanie.

Skargi i reklamacje

 

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.