JAK ZAŁOŻYĆ IKZE W DFE POCZTYLION PLUS

Jeśli chcesz już teraz zadbać o swoje finanse na emeryturze, załóż konto IKZE w DFE Pocztylion Plus i odkładaj systematycznie określone przez siebie kwoty.
Umowę o prowadzenie IKZE możesz podpisać w sposób najbardziej dla Ciebie wygodny:

poprzez zamówiony formularz

 • Zadzwoń na numer 801 101 801 i poproś konsultanta infolinii o wysłanie pod wskazany adres  formularza umowy o prowadzenie IKZE w DFE Pocztylion Plus

 • Po otrzymaniu formularza, wypełnij go wpisując wymagane dane i podpisz się w odpowiednim miejscach na oryginale dokumentu i na kopii

 • Wypełniony i podpisany dokument odeślij w kopercie zwrotnej na adres:
  Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa

 • Po otrzymaniu umowy przez fundusz, zostanie ona sprawdzona i podpisana przez osobę reprezentującą DFE Pocztylion Plus

 • Jeden egzemplarz podpisanej Umowy zostanie wysłany na twój adres

za pomocą formularza ze strony funduszu

 • Wydrukuj Umowę o prowadzenie IKZE  znajdującą się w zakładce: Produkty > IKZE Pocztylion Plus > Dokumenty do pobrania

 • Wypełnij dokument w 2 egzemplarzach wpisując wymagane dane i podpisz się na każdym z nich

 • Wypełnione i podpisane formularze wyślij na adres:
  Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa

 • Po otrzymaniu umowy przez fundusz, zostanie ona sprawdzona i podpisana przez osobę reprezentującą DFE Pocztylion Plus

 • Jeden egzemplarz podpisanej Umowy zostanie wysłany na twój adres

w placówce poczty polskiej

Jeśli chcesz podpisać umowę o prowadzenie IKZE w DFE Pocztylion Plus bezpośrednio z osobą upoważnioną, odwiedź najbliższą placówkę Poczty Polskiej i zapytaj o taką możliwość dedykowanego Doradcę Finansowego.


Bez względu na formę zawarcia umowy, wkrótce po tym jak zostanie ona zarejestrowana, otrzymasz Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE w DFE Pocztylion Plus wraz z numerem rachunku do wpłat.
Od tej chwili możesz rozpocząć systematyczne oszczędzanie na dodatkową emeryturę.