Zmień preferencje
polityki cookies

JAK PRZYSTĄPIĆ DO IKZE POCZTYLION PLUS

Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę przystąpienia do IKZE.

Poprzez formularz on-line

Przystąp do DFE Pocztylion PLUS za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek kierując się poniżej opisaną instrukcją. Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport.

  • Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie DFE Pocztylion Plus klikając na przycisk OTWÓRZ IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport.

  • Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do Pocztylion-Arka PTE S.A.

  • Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres. Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy oraz w części „Dane Osób Uprawnionych" wskazać osoby, które w przypadku śmierci Członka Funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu. Jeżeli wskazujesz więcej niż jedną osobę, pamiętaj, że procentowy udział wszystkich wskazanych osób powinien sumować się do 100%. Wypełnioną i podpisaną w dwóch egzemplarzach Umowę prześlij w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

  • Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie. Po otwarciu Rachunku IKZE DFE Pocztylion Plus otrzymasz od nas Potwierdzenie Zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus i od tego momentu możesz rozpocząć oszczędzanie.

DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

  • Krok 1

Wydrukuj Umowę o Prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, dostępną w zakładce Dokumenty do pobrania (plik zawiera dwa egzemplarze umowy).

  • Krok 2

Wypełnij Umowę:
• czarnym lub ciemnoniebieskim kolorem, pismem drukowanym,
• czytelnie, bez skreśleń.
Prosimy nie składać podpisu w okienku „Podpis osoby reprezentującej Fundusz” - podpis ten zostanie złożony przez przedstawiciela naszego funduszu.

 

W części „Dane Osób Uprawnionych" wskaż osoby, które w przypadku śmierci Członka Funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu. Jeżeli wskazujesz więcej niż jedną osobę, pamiętaj, że procentowy udział wszystkich wskazanych osób powinien sumować się do 100%.

Wypełnioną i podpisaną w dwóch egzemplarzach Umowę wyślij na adres siedziby Spółki:
Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Inflancka 4 00-189
Warszawa

W celu zweryfikowania danych i podpisania Umowy przez osobę reprezentującą fundusz – upewnij się, że wpisałeś w formularz swój numer telefonu.

  • Krok 3

Po podpisaniu Umowy przez osobę reprezentującą fundusz, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.

  • Krok 4

Otrzymasz od nas Potwierdzenie Zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus i od tego momentu możesz rozpocząć oszczędzanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 801 101 801 (opłata za całą rozmowę: 0,35 zł).

Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Poprzez infolinie możesz również zamówić Umowę o Prowadzenie IKZE Pocztylion Plus, do samodzielnego wypełnienia.