Zmień preferencje
polityki cookies

POCZTA POLSKA S.A.

Poczta Polska to przedsiębiorstwo wielozakładowe o charakterze sieciowym, obejmujące swym zasięgiem całą Polskę. Poczta Polska S.A. koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych. Historia Poczty Polskiej sięga roku 1558, kiedy to król Zygmunt August polecił swojemu dworzaninowi, Prosperowi Prowanie, zorganizowanie pierwszej regularnej międzynarodowej linii pocztowej Kraków - Wenecja.

W czasach stanisławowskich rozpoczęto budowę stałych stacji pocztowych. Na każdej z nich wywieszony był herb pocztowy, a przewozem korespondencji zajmowali się posłańcy zwani kursorami lub pocztylionami. Pocztylioni nosili specjalne odznaki już od XVI wieku, jednakże dopiero w 1764 roku zostali odpowiednio umundurowani. Nie wolno im było wyruszać w drogę bez znaku pocztowego i trąbki. W okresie Królestwa Polskiego wprowadzono taryfę pocztową, a pierwsze znaczki wydano w 1860 roku.

Momentem przełomowym w rozwoju Poczty Polskiej było utworzenie w 1928 roku państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (PPTiT). Wydzielenie z ogólnej administracji państwowej instytucji poczty w formie przedsiębiorstwa miało na celu usprawnienie gospodarki i podniesienie rentowności tej branży. Wybuch II Wojny Światowej przerwał jednakże realizację programu modernizacji poczty, a cały dorobek dwudziestolecia międzywojennego w dziedzinie nowoczesnej komunikacji został zniszczony i rozproszony. Istotnym etapem w historii był rok 1991, kiedy to nastąpiło oddzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji. Poczta Polska zatrudnia prawie 100 tys. pracowników w niespełna 8 tys. placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym, rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju.