Grupa kapitałowa INVESCO jest jedną z największych instytucji na świecie zrzeszających podmioty zajmujące się zarządzaniem inwestycjami kapitałowymi.

Invesco to ponad 740 profesjonalistów inwestycyjnych na całym świecie obsługujących klientów w ponad 150 krajach.

Na koniec 2013 roku grupa Invesco zarządzała aktywami o wysokości prawie 780 mld USD.

INVESCO jest spółką o strukturze holdingowej, podmioty wchodzące w jej skład oferują szeroką gamę produktów i usług finansowych skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka jest notowana na giełdach: londyńskiej, nowojorskiej, paryskiej oraz frankfurckiej.

Klienci. Spółki wchodzące w skład INVESCO zarządzają aktywami należącymi do największych amerykańskich, europejskich i azjatyckich firm, takich jak np.: AT&T, Boeing, Cadbury Schweppes, Ford, Fuji, Rolex, Siemens, Sony, Unilever.

Strategia. Działalność finansowa na całym świecie oraz konkurencyjność wymaga znacznych zasobów finansowych. Potencjał finansowy pozwala INVESCO zachować niezależność i skoncentrować swoją działalność wyłącznie na zarządzaniu aktywami, a także zapewnia zasoby kapitałowe niezbędne do rozwijania działalności oraz do inwestowania w doświadczonych i wykwalifikowanych managerów, odpowiadających za zarządzanie i inwestycje. Celem strategii INVESCO jest budowanie wiodącej pozycji na światowych rynkach inwestycyjnych.