Zmień preferencje
polityki cookies

INVESCO HOLDING COMPANY LTD. Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE

Grupa kapitałowa Invesco Ltd to jedna z największych niezależnych firm inwestycyjnych o zasięgu globalnym. W swych strukturach zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Firma posiada oddziały w 25 krajach, obsługuje swoich Klientów ze 150 krajów. Wyróżnia się doświadczeniem w zarządzaniu środkami o łącznej wartości ponad 1195 miliardów USD (stan na 31 października, 2019), w tym ponad130 miliardów USD w programach emerytalnych, na wzór których tworzona jest reforma systemu emerytalnego w Polsce.Invesco jest spółką o strukturze holdingowej, podmioty wchodzące w jej skład oferują szeroką gamę produktów i usług finansowych skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.Dzięki ogromnemu potencjałowi finansowemu Invesco zachowuje niezależność, koncentrując swoją działalność wyłącznie na zarządzaniu aktywami, zapewnianiu zasobów kapitałowych niezbędnych do rozwijania działalności oraz inwestowaniu w doświadczonych i wykwalifikowanych managerówodpowiadających za zarządzanie i inwestycje. Celem strategii Invesco jest budowanie wiodącej pozycji na światowych rynkach inwestycyjnych.Dzięki współpracy z Invesco Ltd zespół zarządzający PPK Pocztylion, jako jedyny na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, posiada tak szeroki dostęp do wiedzy i doświadczenia w sprawach organizacji procesu inwestycyjnego i zarządzania ryzykiem Funduszy Zdefiniowanej Daty.