Zmień preferencje
polityki cookies

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU:

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.