Zmień preferencje
polityki cookies

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Adam Gola

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Amplico" S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję w zarządzie PTE pełni od marca 1999 r. Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go podróże po świecie oraz wędrówki górskie.

Wiceprezes Zarządu - Mariusz Wnuk, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również kurs Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School University of Navarra oraz CFA Program z CFA Institute uzyskując certyfikat Chartered Financial Analyst®. Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Stoczni Gdynia S.A. i Banku Współpracy Europejskiej S.A. zajmując się pozyskiwaniem finansowania i zarządzaniem płynnością. W latach 1999-2009 związany z Pocztą Polską gdzie pracował na stanowiskach Dyrektora Biura Polityki Finansowej i Dyrektora Departamentu Usług Finansowych a od 2005 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno – Finansowych (CFO). Zasiadał w Radach Nadzorczych Pocztowego Funduszu Leasingowego Sp. z o.o. i Banku Pocztowego S.A. Żonaty, ma jedno dziecko. Aktywnie uprawia spadochroniarstwo, ma na koncie 2000 skoków.