Prezes Zarządu - Adam Gola

Adam Gola Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego.

Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Amplico" S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję w zarządzie PTE pełni od marca 1999 r.

Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go podróże po świecie oraz wędrówki górskie.

 

Wiceprezes Zarządu - Mariusz Wnuk, CFA

Mariusz Wnuk Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również kurs Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School University of Navarra oraz CFA Program z CFA Institute uzyskując certyfikat Chartered Financial Analyst®.

Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Stoczni Gdynia S.A. i Banku Współpracy Europejskiej S.A. zajmując się pozyskiwaniem finansowania i zarządzaniem płynnością. W latach 1999-2009 związany z Pocztą Polską gdzie pracował na stanowiskach Dyrektora Biura Polityki Finansowej i Dyrektora Departamentu Usług Finansowych a od 2005 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno – Finansowych (CFO). Zasiadał w Radach Nadzorczych Pocztowego Funduszu Leasingowego Sp. z o.o. i Banku Pocztowego S.A.

Żonaty, ma jedno dziecko. Aktywnie uprawia spadochroniarstwo, ma na koncie 2000 skoków.

 

Wiceprezes Zarządu - Maciej Jankiewicz

Maciej Jankiewicz Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Poznańskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Executive MBA.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Kapitałowych.
Pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze w podmiotach gospodarczych, takich jak: Pocztowo-Bankowe PTE SA., Post Media Service Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna SA, WPH Sp. z o.o.

Interesuje się psychologią, zarządzaniem, kwestią otoczenia prawnego i instytucjonalnego biznesu oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem. Wiedzę w tych obszarach pogłębiał na studiach, kursach i warsztatach.

Czynnie uprawia żeglarstwo. Jest instruktorem sportów wodnych.