Zmień preferencje
polityki cookies

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Adam Gola

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Amplico" S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję w zarządzie PTE pełni od marca 1999 r. Jest żonaty, ma troje dzieci; dwie córki i syna. Interesuje się historią Polski, fascynują go podróże po świecie oraz wędrówki górskie.

Wiceprezes Zarządu - Mariusz Wnuk, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również kurs Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School University of Navarra oraz CFA Program z CFA Institute uzyskując certyfikat Chartered Financial Analyst®. Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Stoczni Gdynia S.A. i Banku Współpracy Europejskiej S.A. zajmując się pozyskiwaniem finansowania i zarządzaniem płynnością. W latach 1999-2009 związany z Pocztą Polską gdzie pracował na stanowiskach Dyrektora Biura Polityki Finansowej i Dyrektora Departamentu Usług Finansowych a od 2005 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno – Finansowych (CFO). Zasiadał w Radach Nadzorczych Pocztowego Funduszu Leasingowego Sp. z o.o. i Banku Pocztowego S.A. Żonaty, ma jedno dziecko. Aktywnie uprawia spadochroniarstwo, ma na koncie 2000 skoków.

CZŁONEK ZARZĄDU - BARTOSZ ZAWISZA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2022-2023 pełnomocnik Zarządu ds. finansowych WZL nr 2 S.A. Uprzednio w latach 2018-2022 związany z GK PGE, gdzie pełnił kolejno funkcję Doradcy Zarządu ds. finansowych w ZOWER Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu ZOWER Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu PGE Systemy S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych PGE Dystrybucja S.A. Od 2017 r. do 2018 r. kontroler operacyjno-finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., a następnie PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2014-2016 analityk finansowy w PGB Serwis Sp. z o.o. (spółka z grupy Polskiej Grupy Biogazowej S.A.). W latach 2010-2014 związany z PROTEKTOR S.A.