Zmień preferencje
polityki cookies

JAK PRZYSTĄPIĆ DO OFE POCZTYLION

przez telefon

  • telefonując na numer infolinii 801 101 801 (opłata za całą rozmowę: 0,35 zł) i zamawiając wniosek o przystąpienie do OFE Pocztylion, do samodzielnego wypełnienia. Można również pozostawić swoje dane konsultantowi. Nasz przedstawiciel wypełni wniosek i prześle na wskazany adres z prośbą o podpisanie i odesłanie w załączonej kopercie zwrotnej.

poprzez pocztę

  • drukując, wypełniając i wysyłając jeden z poniższych formularzy, na adres OFE Pocztylion. W celu zweryfikowania danych i podpisania umowy przez osobę reprezentującą fundusz należy dołączyć swój numer telefonu. Zobacz instrukcję zawarcia umowy.

Informacje dla przystępujących do Funduszu

Osoby przystępujące po raz pierwszy do funduszu
Warunkiem przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion jest podpisanie umowy na specjalnym druku, przeznaczonym dla osób, które jeszcze nie należą do żadnego funduszu emerytalnego.

Osoby, które przystępują po raz pierwszy do funduszu, mogą zawrzeć umowę w terminie 4 miesięcy licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli np. podjęcia pracy.

Składki osób, które nie zdecydują się przystąpić do funduszu w wyżej wskazanych terminach będą w całości przekazywane na subkonto w ZUS, obecnie nie obowiązuje już system losowego przydzielania do funduszy – ostatnie losowanie odbyło się 31 stycznia 2014 r.

W przypadku, gdy dana osoba zmieni decyzję, może począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, złożyć do ZUS m.in. pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu bądź profilu zaufanego ePUAP, oświadczenie o przekazywaniu swojej składki do otwartego funduszu emerytalnego.Osoby zmieniające fundusz
Aby zmienić dotychczasowy fundusz na Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion należy podpisać nową umowę na specjalnym druku, przeznaczonym dla osób, które już należą do innego funduszu emerytalnego.

Skargi i reklamacje

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.