INWESTYCJE - NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Zarząd Towarzystwa w dniu 8 grudnia 2016 roku zaktualizował zasady nadzoru właścicielskiego wykonywanego w stosunku do spółek, w których inwestorami są OFE Pocztylion i DFE Pocztylion Plus.

Zasady nadzoru właścicielskiego

Informacje o wynikach głosowań na walnych zgromadzeniach znajdują się w komunikatach OFE Pocztylion i komunikatach DFE Pocztylion Plus.