Zmień preferencje
polityki cookies

TRZY FILARY

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku system emerytalny w Polsce działa w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, a emerytury składają się z dwóch lub trzech składników pochodzących z różnych źródeł. I filar jest powszechnie obowiązkowy, a emerytura z tego filaru zależy od sumy zgromadzonych składek i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W II filarze przyszli emeryci mają możliwość wyboru pomiędzy oszczędzaniem jednocześnie w ZUS i OFE, albo wyłącznie w ZUS. III filar jest filarem dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

 

Podział składki emerytalnej (19,52%) w przypadku, gdy członek OFE przesłał oświadczenie o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do Funduszu

ZUS

(I Filar)

12,22 %

Subkonto ZUS

(II Filar)

4,38%

OFE

(II Filar)

2,92%

 

Podział składki emerytalnej (19,52%) w przypadku, gdy członek OFE nie wyraził zgody na przekazywanie części składki emerytalnej do Funduszu

ZUS (I Filar)

12,22 %

Subkonto ZUS

(II Filar)

7,30%

(4,38% + 2,92%)

 

 

Środki przekazywane na rzecz I i II filaru (z których pochodzić będzie emerytura) stanowią łącznie 19,52% wynagrodzenia brutto, przy czym 9,76% płacone jest przez pracownika, a kolejne 9,76% przez pracodawcę.

Ze składki na ubezpieczenie emerytalne 12,22% zawsze ewidencjonowane jest na indywidualnym koncie ubezpieczonego (I filar). W przypadku, gdy członek OFE nie wyraził zgody na przekazywanie części składki emerytalnej do funduszu emerytalnego to pozostała część, tj. 7,3% w całości ewidencjonowana jest na subkoncie ZUS

Jeżeli natomiast członek OFE przesłał oświadczenie o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do Funduszu, to 2,92% składki emerytalnej odprowadzana jest do OFE, a 4,38% ewidencjonowane jest na subkoncie ZUS.