Zmień preferencje
polityki cookies

JAK INWESTUJEMY

Celem inwestycyjnym OFE Pocztylion jest uzyskanie jak najlepszych wyników inwestycyjnych przy jednoczesnym niestosowaniu agresywnej polityki inwestycyjnej.

W działalności inwestycyjnej OFE Pocztylion korzysta z wiedzy i międzynarodowych doświadczeń swoich zagranicznych partnerów, przede wszystkim amerykańskiej grupy kapitałowej INVESCO, zarządzającej na całym świecie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi.

Fundusz pobiera opłaty wyłącznie w formie potrącenia 1,75% kwoty wpłaconych składek. Fundusz ponosi także koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo w kwocie 0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca.

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.