Zmień preferencje
polityki cookies

Siedziba spółki:

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Telefon: (22) 123-60-00

Adres do korespondencji:

ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz

Telefony dla klientów:

801-101-801
oraz dla połączeń z telefonów komórkowych
(22) 123-60-01

Regon: 014859579
NIP: 526-22-91-509
Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011947;kapitał zakładowy w całości opłacony: 25 013 280 zł

Zarząd:
Adam Gola - Prezes Zarządu
Mariusz Wnuk - Wiceprezes Zarządu
Bartosz Zawisza - Członek Zarządu 

Historia

 • Akt zawiązania Pocztowo-Bankowego PTE został podpisany 19 listopada 1998 roku. Założycielami byli Poczta Polska oraz francuska grupa kapitałowa: BNP Paribas i Towarzystwo Ubezpieczeniowe BNP Paribas Assurance S.A.

 • Pocztowo-Bankowe PTE uzyskało pozwolenie Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi w dniu 26 stycznia 1999 r.

 • Rejestracja Pocztowo-Bankowego PTE miała miejsce w dniu 3 lutego 1999 r.

 • Zezwolenie na utworzenie OFE Pocztylion zostało wydane przez UNFE w dniu 10 lutego 1999 r.

 • W dniu 11 czerwca 2001 r. zarejestrowano połączenie Arka-Invesco PTE i Pocztowo-Bankowego PTE. Do dotychczasowych akcjonariuszy Pocztowo-Bankowego PTE - Poczty Polskiej oraz Cardifu wraz z BNP Paribas dołączyli dotychczasowi akcjonariusze Arka-Invesco PTE - INVESCO Holding Company Ltd. i Konferencja Episkopatu Polski.

 • Połączenie funduszy Pocztylion i Arka-Invesco zostało sfinalizowane w dniu 30 lipca 2001 r. Połączony fundusz przyjął nazwę Pocztylion.

 • W dniu 31 grudnia 2001 r. nastąpiła zmiana nazwy Towarzystwa na Poczta Polska – Cardif (Grupa BNP Paribas) – Arka-Invesco Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • W dniu 6 lutego 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nową nazwę Towarzystwa: Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • W dniu 3 kwietnia 2012 r. Pocztylion-Arka PTE S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus.

 • DFE Pocztylion Plus został wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych w dniu 16 kwietnia 2012 r. pod nr RFe 35.

 • W kwietniu 2019 r. Towarzystwo zarejestrowało 8 pierwszych funduszy zdefiniowanej daty, a po usykaniu wpisu do rejestru rozszerzyło swoją ofertę produktową o Pracownicze Plany Kapitałowe.

Akcjonariusze PTE

Udział w kapitale zakładowym

Struktura organizacyjna PTE