Zmień preferencje
polityki cookies

BNP PARIBAS CARDIF S.A.

Założony we Francji w 1973 roku jako ubezpieczeniowy oddział Banku Paribas, przez 40 lat imponującej działalności utworzył i rozwinął swoje siedziby w prawie 80 krajach na całym świecie, BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w tym 145 tys. osób w Europie. Na koniec 2013 roku posiadał 1 855 mld EUR. Międzynarodowy rozmach i osiągnięcia pozwalają zaliczyć BNP Paribas Cardif S.A. do ścisłego grona liderów programów oszczędnościowo-emerytalnych.

BNP Paribas Cardif S.A. obsługuje m.in. American Express, Paribas, Renault, Volkswagen, Fiat Credit. Zarządza także funduszem emerytalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród klientów firma cieszy się ogromną popularnością i zaufaniem.

Pola działalności BNP Paribas Cardif S.A. na świecie:

  • sprzedaż ubezpieczeń Bancinsurance
  • sprzedaż grupowych ubezpieczeń oszczędnościowo-emerytalnych dla przedsiębiorstw
  • sprzedaż indywidualnych ubezpieczeń typu ochronnego
  • zarządzanie aktywami we: Francji, Włoszech, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Chile, Argentynie, RPA, Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Tajwanie, Chinach i Rosji.

BNP Paribas Cardif S.A. w Polsce

Od 22 stycznia 1998 r. TUnŻ BNP Paribas Cardif S.A. posiada licencję na prowadzenie działalności w dziedzinie ubezpieczeń na życie (dział I - grupy 1-5 reasekuracja). Zatrudnia kompetentny i doświadczony zespół, przygotowuje gotowe programy Bankinsurance do wprowadzania w sieci banków i innych instytucji finansowych, projektuje i oferuje plany ubezpieczeń grupowych pracowników firm, zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych, przygotowuje bieżące analizy polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz istniejących na nim produktów.