Polityka cookies

Ta strona korzysta z cookies, które pomagają jej funkcjonować i śledzić sposób interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić lepszą i spersonalizowaną obsługę. Będziemy używać wszystkich cookies(w tym analitycznych i marketingowych) tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając Akceptuj wszystkie. Jeśli klikniesz Odrzuć niewymagane użyjemy tylko cookies niezbędnych do działania naszej strony. Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie klikając w przycisk: ZMIEŃ PREFERENCJE POLITYKI COOKIES.

Więcej informacji o cookies znajdziesz w Polityka prywatności i cookie.
Zmień preferencje
polityki cookies

STOPY ZWROTU IKZE POCZTYLION PLUS

Fundusz zarządzany jest jako fundusz aktywnej alokacji. Fundusz nie określa niezmiennej proporcji podziału środków pomiędzy klasy aktywów o większym lub mniejszym poziomie ryzyka, lecz stara się wykorzystać aktualną sytuację rynkową do maksymalizacji wartości lokat zachowując ryzyko całego portfela na poziomie od zrównoważonego do umiarkowanego. Wartość aktywów Funduszu może się charakteryzować istotną zmiennością wynikającą z aktualnej struktury portfela inwestycyjnego oraz techniki zarządzania portfelowego. Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości