Zmień preferencje
polityki cookies

DLACZEGO MY?

Jesteśmy instytucją finansową z ponad 20 letnim stażem na polskim rynku. Specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, o których wiemy wszystko. Naszymi udziałowcami są: amerykańska korporacja finansowa Invesco, która tworzyła rynek FZD w USA i UK, francuski ubezpieczyciel Cardif, wchodzący w skład światowej Grupy Banku BNP ParibasPoczta Polska SA oraz Konferencja Episkopatu Polski.

Zgodnie z naszymi statutami jesteśmy firmą inwestującą etycznie, etyka wpisana jest w naszą codzienną działalność i postępowanie.

Oferujemy:
- unikalne połączenie polskiego kapitału i międzynarodowego zaplecza, profesjonalne zarządzanie aktywami, pod nadzorem ekspertów z amerykańskiego INVESCO,
- światowe standardy obsługi i prowadzenia biznesu,
- najwyższe stopy zwrotu, w stosunku do ryzyka inwestycyjnego, w branży w 2018 r.

AKCJONARIUSZE

Invesco Holding Company Ltd. z siedzibą w Londynie

Grupa kapitałowa Invesco Ltd to jedna z największych niezależnych firm inwestycyjnych o zasięgu globalnym. W swych strukturach zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Firma posiada oddziały w 25 krajach, obsługuje swoich Klientów ze 150 krajów. Wyróżnia się doświadczeniem w zarządzaniu środkami o łącznej wartości ponad 1195 miliardów USD (stan na 31 października, 2019), w tym ponad130 miliardów USD w programach emerytalnych, na wzór których tworzona jest reforma systemu emerytalnego w Polsce.

czytaj więcej »

BNP Paribas Cardif S.A.

Założony we Francji w 1973 roku jako ubezpieczeniowy oddział Banku Paribas, przez 40 lat imponującej działalności utworzył i rozwinął swoje siedziby w prawie 80 krajach na całym świecie, BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w tym 145 tys. osób w Europie. Na koniec 2013 roku posiadał 1 855 mld EUR. Międzynarodowy rozmach i osiągnięcia pozwalają zaliczyć BNP Paribas Assurance S.A. do ścisłego grona liderów programów oszczędnościowo-emerytalnych.

czytaj więcej »

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska to przedsiębiorstwo wielozakładowe o charakterze sieciowym, obejmujące swym zasięgiem całą Polskę.
Poczta Polska S.A. koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.

czytaj więcej »

Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski jest stałą instytucją, utworzoną przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczypospolitej Polskiej, pozostający w jedności z Biskupem Rzymskim i pod jego autorytetem wypełniający wspólnie pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium.

czytaj więcej »