Jesteśmy instytucją finansową z ponad 20 letnim stażem na polskim rynku. Specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, o których wiemy wszystko. Naszymi udziałowcami są: amerykańska korporacja finansowa Invesco, która tworzyła rynek FZD w USA i UK, francuski ubezpieczyciel Cardif, wchodzący w skład światowej Grupy Banku BNP Paribas, Poczta Polska SA oraz Konferencja Episkopatu Polski.

Zgodnie z naszymi statutami jesteśmy firmą inwestującą etycznie, etyka wpisana jest w naszą codzienną działalność i postępowanie.

Oferujemy:
- unikalne połączenie polskiego kapitału i międzynarodowego zaplecza, profesjonalne zarządzanie aktywami, pod nadzorem ekspertów z amerykańskiego INVESCO,
- światowe standardy obsługi i prowadzenia biznesu,
- najwyższe stopy zwrotu, w stosunku do ryzyka inwestycyjnego, w branży w 2018 r.

Invesco Holding Company Ltd. z siedzibą w Londynie

Grupa kapitałowa INVESCO jest jedną z największych instytucji na świecie zrzeszających podmioty zajmujące się zarządzaniem inwestycjami kapitałowymi.
Invesco to ponad 740 profesjonalistów inwestycyjnych na całym świecie obsługujących klientów w ponad 150 krajach.
Na koniec 2013 roku grupa Invesco zarządzała aktywami o wysokości prawie 780 mld USD.

czytaj więcej »

 

BNP Paribas Cardif S.A.

Założony we Francji w 1973 roku jako ubezpieczeniowy oddział Banku Paribas, przez 40 lat imponującej działalności utworzył i rozwinął swoje siedziby w prawie 80 krajach na całym świecie, BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w tym 145 tys. osób w Europie. Na koniec 2013 roku posiadał 1 855 mld EUR. Międzynarodowy rozmach i osiągnięcia pozwalają zaliczyć BNP Paribas Assurance S.A. do ścisłego grona liderów programów oszczędnościowo-emerytalnych.

czytaj więcej »

 

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska to przedsiębiorstwo wielozakładowe o charakterze sieciowym, obejmujące swym zasięgiem całą Polskę.
Poczta Polska S.A. koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.

czytaj więcej »

 

Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski jest stałą instytucją, utworzoną przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczypospolitej Polskiej, pozostający w jedności z Biskupem Rzymskim i pod jego autorytetem wypełniający wspólnie pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium.

czytaj więcej »