Zmień preferencje
polityki cookies

INSTRUKCJA ZAWARCIA UMOWY O CZŁONKOSTWO W IKZE POCZTYLION PLUS

1. Etap

Umowę wypełnij:

Prosimy nie składać podpisu w okienku „Podpis osoby reprezentującej Fundusz” - podpis ten zostanie złożony przez przedstawiciela naszego funduszu.

2. Etap

W części „Dane Osób Uprawnionych" wskaż osoby, które w przypadku śmierci Członka Funduszu będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu. Jeżeli wskazujesz więcej niż jedną osobę, pamiętaj, że procentowy udział wszystkich wskazanych osób powinien sumować się do 100%.

3. Etap

Złóż swój podpis oraz wypełnij datę zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE.

4. Etap

Poprawnie wypełnioną Umowę o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus prześlij, w dwóch egzemplarzach, na adres:

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa

5. Etap

Po podpisaniu Umowy przez osobę reprezentującą fundusz, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.
Umowa jest aktywna od momentu podpisania przez osobę reprezentującą fundusz oraz po dokonaniu przez Członka Funduszu pierwszej wpłaty na IKZE.
Każdorazowo Członek Funduszu otrzymuje od nas potwierdzenie zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 pod numerem infolinii: 801 101 801