Zmień preferencje
polityki cookies

PYTANIA I ODPOWIEDZI

+Czy mogę przenieść środki zgromadzone w IKE na IKZE?

W chwili obecnej nie. Możliwość przeniesienia środków z IKE na IKZE istniała do końca 2012 r. Regulowała to Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

+Jakie warunki muszę spełnić, aby wypłacić środki z IKZE?

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić wyłącznie:

  • - na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

  • - w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone na IKZE mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach.

+Czy można wypłacić tylko część środków zgromadzonych na IKZE?

Nie, nie można wypłacić części środków zgromadzonych na Rachunku IKZE. Istnieje możliwość tylko całkowitej wypłaty środków.

+Co się stanie, gdy przestanę wpłacać regularne składki?

W DFE Pocztylion Plus możesz dokonać dobrowolnej ilości wpłat na swoje konto w ciągu roku. Nie narzucamy częstotliwości wpłat oraz ich minimalnej wysokości. Sam decydujesz jak często i jak duże wpłacasz składki. Pamiętaj jednak o swoim indywidualnym rocznym limicie wpłat.

+Czy można zapisać komuś zgromadzone środki na wypadek śmierci?

Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę lub kilka osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKZE, w przypadku jego śmierci. W takiej sytuacji, wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej, wskazanej w umowie. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej jest obecnie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w stawce 10%. Środki wypłacone osobom uprawnionym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, świadczenie nie jest wliczane do masy spadkowej. Osoba upoważniona może otrzymać należne środki na swoje konto IKZE – wówczas taka transakcja jest wolna od podatku dochodowego.

+Czy mogę oszczędzać na IKZE wspólnie z inną osobą?

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

+Co w sytuacji gdy Członek funduszu przekroczy roczny limit wpłat na IKZE?

Członek Funduszu winien kontrolować i przestrzegać limitów wpłat na IKZE. W przypadku uzyskania przez Fundusz informacji, iż suma wpłat dokonanych przez Członka Funduszu w danym roku kalendarzowym przekroczyła kwotę limitu wpłat, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłata została dokonana, bądź przekazem pocztowym w braku informacji o rachunku bankowym. Małoletni Członek Funduszu winien poinformować Fundusz o przekroczeniu limitu wpłat wynikającego z uzyskanego w danym roku dochodu z pracy wykonywanej w oparciu o umowę o pracę.