Trzy filary

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku system emerytalny w Polsce działa w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, a emerytury składają się z dwóch lub trzech składników pochodzących z różnych źródeł. I filar jest powszechnie obowiązkowy, a emerytura z tego filaru zależy od sumy zgromadzonych składek i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W II filarze przyszli emeryci mają możliwość wyboru pomiędzy oszczędzaniem jednocześnie w ZUS i OFE, albo wyłącznie w ZUS. III filar jest filarem dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Fundusz Pracownik Pracodawca Łącznie
Emerytalny 9,76% 9,76% 19,52%
Rentowy 1,5% 6,5% 8%
Chorobowy 2,45% - 2,45%
Wypadkowy 0% 0,67% - 3,86% 0,67% - 3,86%
Razem 13,71% 16,93% - 20,12% 30,64% - 33,83%

Środki przekazywane na rzecz I i II filaru (z których pochodzić będzie emerytura) stanowią łącznie 19,52% wynagrodzenia brutto, przy czym 9,76% płacone jest przez pracownika, a kolejne 9,76% przez pracodawcę.
Ze składki na ubezpieczenie emerytalne 12,22% zawsze ewidencjonowane jest na indywidualnym koncie ubezpieczonego (I filar). Pozostała część, tj. 7,3% składki na ubezpieczenie emerytalne w całości ewidencjonowana jest na subkoncie ZUS w przypadku braku przystąpienia do OFE albo 2,92% odprowadzane jest do OFE, a 4,38% ewidencjonowane jest na subkoncie ZUS w przypadku przystąpienia do OFE (II filar).