Składki pracodawcy i pracownika naliczane będą od wynagrodzenia brutto. Składki pracownika potrącane będą z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty pracodawcy są kosztem uzyskania przychodu.

Pracownik Pracodawca
Podstawa minimalna 2% lub 0,5%* 1,5%
Dodatkowa dobrowolna 2% 2,5%

*Wpłata podstawowa pracownika może być zmniejszona do 0,5% jeżeli ze wszystkich źródeł zarabia mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik może dobrowolnie zwiększyć swoją składkę do 4%. Łączna składaka może zatem wynosić od 3,5% do 8% oraz dodatkowo coroczna dopłata w wysokości 240 zł oraz jednorazowa wpłata powitalna (250 zł).