PPK objęte jest ustawowym ograniczeniem dotyczącym pobierania opłat: 0,5% aktywów netto za zarządzanie oraz 0,1% za wyniki inwestycyjne, ma to na celu ograniczenie dowolności w tym zakresie. Ustawodawcy zależy, aby oszczędności w jak najmniejszym stopniu obciążone były dodatkowymi opłatami pobieranymi przez instytucje obsługujące plany emerytalne.