• Przedsiębiorcy będą mogli wliczyć składki na PPK do kosztów uzyskania przychodu;
  • Uzyskają ulgi w składce na Fundusz Pracy i zwolnienie wpłat na PPK ze składek na ubezpieczenie społeczne;
  • Zyskają także większą lojalność pracowników. Pracodawcy będą mogli zwiększać składkę pracownikom wraz ze stażem pracy lub innym obiektywnym kryterium oraz traktować jako bonus do umowy o pracę dla nowych pracowników.