ZUS wypłaca emerytury ze składek otrzymywanych na bieżąco od osób obecnie pracujących. Jest to system oparty na solidarności międzypokoleniowej – emerytury rodziców i dziadków są opłacane ze składek wpłacanych przez ich pracujące dzieci. Tymczasem w polskim społeczeństwie maleje dzietność, rośnie średnia wieku i zwiększa się liczba emerytów. W przyszłości na jednego emeryta przypadać będzie dwa razy mniej osób pracujących niż obecnie. Mniej osób pracujących przypadających na jednego emeryta oznacza mniejsze emerytury w przyszłości. Powszechne stanie się otrzymywanie emerytury z kilku źródeł, ponieważ podstawowa emerytura będzie zbyt mała, aby zapewnić godny poziom życia. Wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe mają być źródłem dodatkowych oszczędności na przyszłość, minimalizującym gwałtowny spadek dochodów po przejściu na emeryturę.