Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), określająca zasady gromadzenia środków pieniężnych przez pracodawców i pracowników z istotnym udziałem Skarbu Państwa, na indywidualnych kontach każdego pracownika w wybranym przez pracodawcę Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym, Otwartym Funduszu Inwestycyjnym lub Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zgodnie z Ustawą, pierwsze umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, pracodawcy będą mogli podpisać już od 1 lipca 2019 roku.

 

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny rządowy projekt długoterminowego oszczędzania. Jego podstawowym celem jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego Polaków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. PPK to perspektywa wspólnego finansowania składki przez pracownika i pracodawcę, a także specjalnych dopłat z budżetu państwa. Każdy pracownik, który rozpocznie oszczędzanie w ramach PPK, otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, zachęcającą do dalszego gromadzenia oszczędności, a oprócz tego w ramach jego kontynuowania, otrzymywać będzie coroczne dopłaty w wysokości 240 zł. To pierwszy w kraju program dobrowolnego zabezpieczenia emerytury. Zgromadzone środki będą prywatne i traktowane jako III filar systemu emerytalnego.

 

Nasz głos o PPK

PPK: Powiew nowoczesności w systemie emerytalnym

Wywiad dla Parkietu z przedstawicielem akcjonariusza Pocztylion-Arka PTE S.A. - Markiem Humphreys, dyrektorem firmy inwestycyjno-doradczej Invesco, który jest jednym z członków międzynarodowego zespołu przygotowującego projekt PPK w Pocztylion-Arka PTE S.A. Więcej..

 

"System jest bardzo elastyczny i jest tak skonstruowany, by dać jak najwiekszą korzyść pracownikom..." mówi Prezes PTE Pocztylion-Arka Adam Gola w wywiadzie dla Polskiego Radia PR I.

Więcej..

 

 

"Ustawa o PPK to "ustawa wolnościowa", dlatego jest dobrą odpowiedzią w przypadku osób młodych…" mówił o PPK, wiceprezes PTE Pocztylion Arka Maciej Jankiewicz na Kongresie 590 w Rzeszowie.

Więcej..