Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę przystąpienia do IKZE:

 

przez telefon

 • Zatelefonuj na numer infolinii 801 101 801 (opłata za całą rozmowę: 0,35 zł) i zamów Umowę o Prowadzenie IKZE Pocztylion Plus, do samodzielnego wypełnienia.

Lub, jeśli chciałbyś skrócić formalności do minimum:

 • Pozostaw swoje dane konsultantowi. Nasz przedstawiciel wypełni Umowę i prześle ją na wskazany przez Ciebie adres z prośbą o podpisanie dwóch egzemplarzy Umowy oraz odesłanie jednego w załączonej kopercie zwrotnej, na koszt Towarzystwa.

 

poprzez pocztę

 • Krok 1.
  Wydrukuj Umowę o Prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Dostępna również w zakładce: Produkty > IKZE Pocztylion Plus > Dokumenty do pobrania.
 • Krok 2.
  Wypełnij i podpisz Umowę w dwóch egzemplarzach oraz wyślij na adres siedziby Spółki:
  Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  ul. Inflancka 4
  00-189 Warszawa


  W celu zweryfikowania danych i podpisania Umowy przez osobę reprezentującą fundusz - dołącz swój numer telefonu.

  Zobacz instrukcję zawarcia Umowy o Prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Krok 3.
  Po podpisaniu Umowy przez osobę reprezentującą fundusz, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Krok 4.
  Otrzymasz od nas Potwierdzenie Zawarcia Umowy o Prowadzenie IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus i od tego momentu możesz rozpocząć oszczędzanie.

 

Skargi i reklamacje

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.