Wartość jednostki rachunkowej na dzień 2018-07-17 wynosi 37.30
Wartość jednostki rachunkowej na dzień 2001-12-31 wynosi 13.36

 
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.