Wartość jednostki rachunkowej na dzień 2018-07-17 wynosi 10.70
Wartość jednostki rachunkowej na dzień 2012-08-22 wynosi 10.00

 
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zmiennością więc dotychczasowe stopy zwrotu funduszu nie gwarantują identycznych wyników w przyszłości.