Informacja o planowanym połączeniu funduszy Aegon PPK i PPK Pocztylion - ogłoszenia

W dniu 13 kwietnia 2021 roku Pocztylion-Arka PTE otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie funduszy Aegon PPK i PPK Pocztylion.

Planowane połączenie jest kolejnym krokiem konsolidacji wykonywanym po przejęciu w dniu 19 października 2020 roku od Aegon PTE zarządzania funduszami Aegon PPK.

Konsolidacja funduszy jest także odzwierciedleniem misji naszego Towarzystwa, jaką jest koncentracja na oferowaniu inwestycyjnych produktów emerytalnych. Połączenie oznacza, że cały majątek funduszy Aegon PPK zostanie przesunięty do funduszy PPK Pocztylion, które wejdą w prawa i obowiązki funduszy przejmowanych. Połączenie funduszy nie będzie miało wpływu na wartość oszczędności dotychczas zgromadzonych na rachunkach Uczestników Aegon PPK.

Operacja połączenia rozpocznie się 25 maja b.r. i oczekujemy, że zakończy się w połowie czerwca b.r. z dniem wykreślenia funduszy Aegon PPK z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dokładny dzień połączenia nie jest z góry wyznaczony i jest on uzależniony od przebiegu prac Sądu.

Klienci Aegon PPK będą informowani poprzez naszą stronę lub poprzez indywidualną korespondencję o koniecznych czynnościach formalnych, jak też, wynikających z nich, zmianach operacyjnych.

Poniżej pełna treść ogłoszeń o zamiarze połączenia funduszy Aegon PPK z funduszami PPK Pocztylion.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2025

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2030

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2035

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2040

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2045

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2050

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2055

Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy PPK 2060